Muối ngâm chân Wonmom

Còn hàng

MUỐI NGÂM CHÂN HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ ĐAU NHỨC, TÊ PHÙCác nhà y học theo nguyên lý học thuyết kinh lạc Ðông y đã phát hiện ngũ tạng lục phủ có vùng tương ứng ở đôi chân. Khi ngâm chân với nước muối đồng thờ...

68,000

      Các cửa hàng đang bán

      Sản phẩm đã xem

      Phương pháp dân gian